نوشته های برتر

تبلیغات متنی


 

samsung

قیمت بروز گوشی سامسونگ SAMSUNG

آخرین بروزرسانی قیمت : ۱۹ مهر ۹۸

 

 

Samsung – سامسونگ
مدل گوشی قیمت ( تومان )  
  Samsung Galaxy M10 – ۱۶ ۱,۸۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy M10 – ۳۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy M20 – ۳۲ ۲,۲۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy M20 – ۶۴ ۲,۵۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy M30 ۳,۳۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy C7 Pro ۲,۹۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy C9 Pro ۴,۲۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy Grand Prime Pro ۱,۶۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A5 2017 ۲,۷۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A6 2018 – ۳۲ ۲,۷۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A6 2018 – ۶۴ ۲,۸۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A6 Plus 2018 – ۳۲ ۲,۸۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A6 Plus 2018 – ۶۴ ۲,۹۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A7 2017 ۳,۲۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A7 2018 ۳,۶۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A8s ۵,۵۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A8 2018 – ۳۲ ۳,۹۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A8 2018 – ۶۴ ۴,۲۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A8+ 2018 – ۳۲ ۴,۴۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A8+ 2018 – ۶۴ ۴,۷۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A8 Star ۴,۳۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A9 2018 ۴,۸۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A10 ۱,۶۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A2 Core ۱,۲۸۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A20 ۲,۲۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A30 ۲,۶۸۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A40 ۳,۰۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A50 ۳,۴۶۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A60 ۴,۱۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A70 ۴,۷۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy A80 ۶,۵۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy S8 ۶,۵۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy S8 Plus ۶,۷۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy S9 – ۶۴ ۶,۷۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy S9 – ۱۲۸ ۷,۰۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy S9 – ۲۵۶ ۷,۲۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy S9 Plus – ۶۴ ۷,۳۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy S9 Plus – ۱۲۸ ۷,۸۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy S9 Plus – ۲۵۶ ۸,۴۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy S10 ۸,۴۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy S10 Plus – ۱۲۸ ۹,۵۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy S10 Plus – ۵۱۲ ۹,۹۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy S10e ۷,۴۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy S10 5G ۱۱,۵۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy Grand Prime Plus ۱,۷۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy Note8 ۷,۰۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy Note9 – ۱۲۸ ۸,۲۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy Note9 – ۵۱۲ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy Note10 – ۲۵۶ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 ۱۲,۴۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 ۱۴,۴۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy J2 2017 ۱,۴۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy J4 ۲,۲۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy J4 – ۳۲ ۲,۴۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy J4 Plus – ۱۶ ۲,۵۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy J4 Plus – ۳۲ ۲,۵۸۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy J4 Core ۱,۹۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy J4 Core – ۳۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy J5 2017 ۲,۱۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy J6 ۲,۲۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy J6 Plus – ۳۲ ۲,۶۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy J7 Prime 2 ۲,۵۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy J7 Core – ۳۲ ۱,۹۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy J7 Pro ۲,۷۵۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy J7 Duo ۲,۹۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy J8 – ۳۲ ۳,۰۰۰,۰۰۰  
  Samsung Galaxy J8 – ۶۴ ۳,۱۵۰,۰۰۰  
  • 36,996 بازدید

نوشته های تازه