ملی موبایل

 sony

آخرین بروزرسانی قیمت :  ۱ شنبه مورخ ۶ فروردین ۱۳۹۶

 

Sony – سونی
    مدل گوشی قیمت ( تومان )    
Sony Xperia XZ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Sony Xperia E5 ۷۰۰,۰۰۰
Sony Xperia X ۱,۲۸۰,۰۰۰
Sony Xperia X Compact ۱,۴۶۰,۰۰۰
Sony Xperia XA Dual ۸۶۰,۰۰۰
Sony Xperia XA ۸۸۰,۰۰۰
Sony Xperia XA Ultra ۱,۱۵۰,۰۰۰
Sony Xperia X Performance ۲,۹۰۰,۰۰۰
Sony Xperia Z5 ۱,۴۲۰,۰۰۰
Sony Xperia Z5 Compact ۱,۲۳۰,۰۰۰
Sony Xperia Z5 Premium ۱,۷۳۰,۰۰۰
Sony Xperia Z5 Dual ۱,۳۸۰,۰۰۰
Sony Xperia Z5 Premium Dual ۱,۷۴۰,۰۰۰
Sony Xperia Z4 ۱,۱۴۰,۰۰۰
Sony Xperia M4 Aqua ۶۷۰,۰۰۰
Sony Xperia M5 ۹۳۰,۰۰۰
Sony Xperia M5 Dual ۹۴۰,۰۰۰
Sony Xperia C4 ۶۸۰,۰۰۰
Sony Xperia C4 Dual ۶۹۰,۰۰۰
Sony Xperia C5 Ultra ۹۲۰,۰۰۰
Sony Xperia C5 Ultra Dual ۹۴۰,۰۰۰
  • 3,443 بازدید