ملی موبایل

samsung

قیمت بروز گوشی سامسونگ SAMSUNG به تاریخ امروز

آخرین بروزرسانی قیمت :  ۱ شنبه مورخ ۶ فروردین ۱۳۹۶

 

Samsung – سامسونگ
    مدل گوشی قیمت ( تومان )    
Samsung Galaxy J Max به زودی
Samsung Galaxy C5 – ۳۲ ۱,۰۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy C5 – ۶۴ ۱,۱۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy C7 – ۳۲ ۱,۲۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy C7 – ۶۴ ۱,۳۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy C9 Pro ۱,۶۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy On5 Pro به زودی
Samsung Galaxy On5 – ۸ ۵۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy On7 Pro به زودی
Samsung Galaxy On7 – ۸ ۶۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy On7 – ۱۶ ۶۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy On8 به زودی
Samsung Metro B313E Dual SIM ۹۰۰,۰۰۰
Samsung Gear S – R750 ۱,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Smartwatch Gear Fit ۶۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Nexus ۸۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J1 Ace ۳۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J1 – ۲۰۱۶ / J105 ۴۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J1 – ۲۰۱۶ / J120 ۴۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J2 / 3G ۴۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J2 / 4G ۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J2 2016 ۵۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J2 Prime به زودی
Samsung Galaxy J3 ۵۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J3 Pro ۴۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J5 / 3G ۶۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J5 / 4G ۶۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J5 2016 ۶۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J5 Prime ۶۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J7 / 3G ۷۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J7 / 4G ۸۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J7 2016 ۷۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy J7 Prime ۸۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy E5 – E500H/DS ۶۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy E7 – E700H/DS ۸۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A3 2017 ۱,۲۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A3 – A310H/DS / 2016 ۷۹۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A5 2017 ۱,۴۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A5 – A510H/DS / 2016 ۱,۰۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A7 2017 ۱,۵۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A7 SM-A710H – ۴G / 2016 ۱,۲۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A8 – A800F ۱,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A8 – A800F Dual SIM ۱,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A8 2016 ۱,۴۱۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A9 – ۲۰۱۶ ۱,۲۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A9 Pro 2016 ۱,۳۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S7 – G930F 32 ۱,۸۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S7 – G930FD 32 Dual SIM ۱,۸۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S6 – ۳۲ Duos ۱,۵۸۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S6 32 F ۱,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S6 32 FD ۱,۶۴۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S6 – ۶۴ ۱,۷۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S6 – ۱۲۸ ۱,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy On7 2016 ۸۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S6 edge – ۳۲
Samsung Galaxy S6 edge – ۶۴
Samsung Galaxy S6 edge – ۱۲۸
Samsung Galaxy S6 +Edge – ۶۴
Samsung Galaxy S6 +Edge – ۳۲
Samsung Galaxy S7 Edge – G935F 32 ۲,۰۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S7 Edge – G935FD 32 Dual SIM ۲,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S7 Edge – G935FD 128 Dual SIM ۲,۶۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand Prime Plus ۴۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G531H Duos ۴۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Grand Neo – ۹۰۶۰ ۴۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note 5 – N920 ۱,۹۷۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note 5 SM-N920CD Dual ۲,۰۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note 5 – N920C – ۶۴ ۲,۱۰۰,۰۰۰
  • 17,802 بازدید