نوشته های برتر

تبلیغات متنی
 

samsung

قیمت بروز گوشی سامسونگ SAMSUNG

آخرین بروزرسانی قیمت : ۲۳ آبان ۹۸

 

 

Samsung – سامسونگ
مدل گوشی قیمت ( تومان )
  Samsung Galaxy M10 – ۱۶ ۱,۵۳۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M10 – ۳۲ ۱,۶۶۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M20 – ۳۲ ۲,۲۴۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M20 – ۶۴ ۲,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy M30 ۳,۲۶۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy C7 Pro ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy C9 Pro ۴,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Grand Prime Pro ۱,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A5 2017 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A6 s ۲,۹۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A7 2017 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A7 2018 ۳,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8s ۴,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8 2018 – ۳۲ ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8 2018 – ۶۴ ۳,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8+ 2018 – ۳۲ ۳,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8+ 2018 – ۶۴ ۳,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A8 Star ۴,۰۶۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A9 2018 ۴,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A10 ۱,۵۳۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A10s ۱,۷۴۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A2 Core ۱,۰۹۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A20 ۲,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A20s ۲,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A20e ۱,۹۶۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A30 ۲,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A30s ۲,۸۴۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A40 ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A50 ۳,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A50s ۴,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A60 ۳,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A70 ۴,۳۲۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy A80 ۶,۴۲۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 – ۶۴ ۶,۷۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 – ۱۲۸ ۷,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 – ۲۵۶ ۷,۴۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 Plus – ۶۴ ۷,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 Plus – ۱۲۸ ۷,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S9 Plus – ۲۵۶ ۸,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S10 ۸,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S10 Plus – ۱۲۸ ۹,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S10 Plus – ۵۱۲ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S10 Plus – ۱T ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S10e ۹,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy S10 5G ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Grand Prime Plus ۱,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note8 ۷,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note9 – ۱۲۸ ۷,۷۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note9 – ۵۱۲ ۹,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 – ۲۵۶ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 ۱۲,۳۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Note10+ 5G – ۵۱۲ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J2 2018 ۱,۴۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J4 ۱,۹۷۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J4 – ۳۲ ۲,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J4 Plus – ۱۶ ۲,۲۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J4 Plus – ۳۲ ۲,۵۵۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J4 Core ۱,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J4 Core – ۳۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J5 Prime ۱,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J5 Pro ۲,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J6 ۲,۰۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J6 Plus – ۳۲ ۲,۳۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J7 Prime 2 ۲,۰۸۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J7 Core – ۳۲ ۱,۸۹۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J7 Pro ۲,۶۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J7 Duo ۲,۹۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J8 – ۳۲ ۲,۸۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy J8 – ۶۴ ۳,۱۰۰,۰۰۰
  Samsung Galaxy Fold 5G ۲۶,۸۰۰,۰۰۰


مشـخصــات فـــایـــل

جـعبـه دانــلـود

  • بدون دیدگاه

مطالب پیشنهادی

برچسب ها

نوشته های تازه